Träprofiler för Ledstänger

De flesta av våra ledstänger går att få som raka, plansvängda eller spiralsvängda i en mängd olika träslag. Vi är dessutom proffs på både mätning och montering! Alla våra ledstångsprofiler kan förses med spår för plattjärn samt anpassas som överliggare till glasräcken. Vi har ledstänger och överliggare som passar såväl inomhus som utomhus. Bästa alternativet utomhus är lärk, jatoba och ceder. Ej ek. Vi tillverkar även special- profiler och avvisarlister.

Ø 25 mm

Ø 30 mm

Ø 40 mm

Ø 45 mm

Ø 50 mm

Ø 55 mm

Ø 60 mm

Ø 70 mm

Ø 90 mm

Halvstav 30 mm

Halvstav 40 mm

Halvstav/Avvisarlist 45 mm

Halvstav/Avvisarlist 50 mm

Halvstav 55 mm

Halvstav 60 mm

Halvstav 70 mm

Halvstav 90 mm

Nr 01
65 x 37 mm

Nr 02
45 x 85 mm

Nr 03
70 x 30 mm
90 x 40 mm

Nr 04
70 x 40 mm

Nr 05
40 x 85 mm

Nr 06
80 x 40 mm

Nr 07
45 x 95 mm

Nr 08
60 x 40 mm

Måtten går att justeras på både höjd och bredd.
Gäller ej Nr 01.