Integritetspolicy

Bästa företagskund och privatkund,

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter.

Fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i fler EU-länder. Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar fysisk person.

Förordningen skiljer mellan allmänna personuppgifter och känsliga personuppgifter.

Känsliga personuppgifter behandlas aldrig av Dala Ledstång & Snickeri. Däremot kan vi ha registrerat följande allmänna personuppgifter om dig och eventuellt dina medarbetare i våra register:

  • Namn
  • Adress
  • Telefon
  • Personnummer
  • E-postadress

Informationen behandlar vi konfidentiellt och används endast i samband med försäljning och leveranser av material samt vid rotavdrag. Detta påverkar inte i övrigt villkoren för vårt samarbete.

För mer information hänvisar vi till vår hemsida gällande våra riktlinjer för behandling av personuppgifter.
Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring vår behandling av personuppgifter.

Med vänliga hälsningar
Dala Ledstång & Snickeri