Monteringsanvisning för Ledstänger till vinkelsvängda trappor

1. Lägg ut delarna

Varje del är märkt med en siffra och det är viktigt att dessa hör ihop, 1-1 och 2-2 osv. När delarna ska skruvas ihop finns det en markering på undersidan av ledstången. Dessa ska vridas så att markeringarna på undersidan möts. Om inte det går, prova att lägga stearin på ändarna av träet! Var noga med att skruven ”tar gäng” ihop med stången, annars drar det snett och ”gängan” går sönder, vilket betyder att man skruvar moturs tills man känner att gängan klickar i!

2. Skruva ihop delarna.

3. Kontrollera längden

Då var det dags att lägga ledstången på trappan och se till att längden stämmer.

4. Väggfästen

Väggfästena bör helst sättas på 780 mm höjd (centrum av väggbrickan) i lod från trappnosen och ca 1000–1200mm mellan varje fäste. Detta för att ledstången ska hamna på standardhöjden 900 mm. Börja med att sätta ett fäste längst upp och ett fäste längst ner ca 200 mm från ändavslutet. Lägg upp ledstången på dessa fästen och rikta sedan in höjden vid hörnen/hörnet med att sätta väggfästena ca 400 mm från vägghörnet där väggfästet ska sitta. Se till att ni är minst två personer vid montering. Det underlättar!

5. Montera upp ledstången

När allt ligger på plats skruva fast hela ledstången. 

Tips

Bra att ha till hands vid montering är snabbtvingar för att hålla ledstången på plats innan den skruvas fast!