Garantier

Dala Ledstång har 2 års garanti på alla sina produkter förutsatt att man följt alla föreskrifter.

Vi hänvisar till våra skötselanvisningar på vår hemsida www.dalaledstang.se, där finns separata garantier för olika ytbehandlingar.

Dala Ledstång frånskriver sig allt ansvar under garantitiden för de träslag som vi ej rekommenderar för utomhusbruk samt skada som skett på våra produkter genom att de utsatts för väta vid transport.