Normer & Säkerhet

Enligt svenska Boverkets byggregler, BBR, 2011 gäller följande:

  • i offentlig miljö och i miljöer där barn vistas en längre tid utan uppsikt med en våningshöjd över 3 meter gäller – räcken i trapplöp bör vara minst 900 mm.
  • räcken på balkonger bör vara minst 1100 mm.
  • ej horisontella vajer eller stänger, utan glas framför, vilket innebär risk för klättring.
  • trappor eller ramper som är högre än 500 mm ska ha ledstänger.
  • ledstången bör löpa förbi trappens början och slut med minst 300 mm, tillämpas vanligen inte i enfamiljshus.
  • ledstångskrok ska monteras med centrumavstånd på högst 1000 mm.
  • maxhöjd på ledstång 900 mm. För barn och äldre rekommenderas en lägre monterad ledstång.
  • vertikal öppning i räcken högst 100 mm.
  • öppning mellan plansteg i trappor bör vara högst 100 mm. Offentliga miljöer är köpcentrum, skolor, sjukhus med mera. Kontor och privata villor räknas inte som offentlig miljö.